FORSIDEN LØSNINGER FASTE AVTALER OM ITTS KONTAKT

Gode løsninger du har råd til

Rådgivning, innkjøp, installasjon og drift av nye og gamle systemer

ITTS retter seg mot  små og mellomstore virksomheter, samt støtte til it-avdelinger i  større organisasjoner.
ITTS installerer og drifter formålstjenelige ikt-løsninger for små og mellomstore.

SMB-bedrifter står i utgangspunktet overfor en nesten "umulig" oppgave i å få oppfylt kravene til kostnads-effektivitet og nytteverdi i en marginpresset situasjon. Løsninger skal dimensjoneres i forhold til behov og skape effektivitet.

Derfor legger vi mye vekt på å finne rimelige løsninger som åpner for utvidelser den dagen du er klar for å vokse videre. ITTS kan assistere deg med alt fra behovsanalyser, leverandørforhandlinger og installasjon,
til oppgraderinger, service og drift.

Vi tar enkeltoppdrag eller serviceavtaler og etterstreber løsninger som skal lønne seg for din virksomhet.

ITTS tar oppdrag i Oslo og Gjøvik.


ITTS - Torgeir Støver - Haraldsgate 3 - 2815 Gjøvik - +47 911 87 084 - torgeir@itts.no

Referansekunder:
Dun & Bradstreet AS
Ait Oslo AS
Aktietrykkeriet I Tronhjem AS
Madcoil Media
Printing AS
Kontur Forlag
Digitalprintservice AS
Gamma Grafisk AS