FORSIDEN LØSNINGER FASTE AVTALER OM ITTS KONTAKT

Om ITTS

Konsulent og rådgivningsselskapet ITTS ble etablert høsten 2003 av dataingeniør og daglig leder Torgeir Støver. Selskapet er organisert i en nav-struktur, som søker å utnytte fagkompetanse og ledig kapasitet i et nettverk av tilknyttete frilansmedarbeidere.

Dette gir stor fleksibilitet og lave driftskostnader for et selskap som retter seg mot små- og mellomstore virksomheter. Oppdragsgivere er på denne måten sikret riktig fagkompetanse og ressurser tilpasset de kvalitetskravene, og den tempoplanen, som er definert.

Selskapets strategi er å gi kundene mest mulig igjen for pengene. Det gir fornøyde kunder som kjøper ved neste korsvei

Produkter og tjenester
Selskapet tilbyr først og fremst realistiske og formålstjenelige løsninger innen alle former for digital kommunikasjon. Virkemidlene er ikt-rådgivning basert på aktiv overvåking av teknologiutviklingen, behovsanalyser, budsjettering, innkjøp, tilpassninger og igangsetting. Selskapet ser seg selv i rollen som teknologijeger og kundens aktør i forhandlinger om maskinvare, nettverkskomponenter og programvare.

Kunder og marked
ITTS ble etablert på et gunstig tidspunkt, med en tydelig konjunkturoppgang i næringsliv og samfunnsliv, der etterspørselen etter ikt-løsninger og rådgivningstjenester var essensielle for den videre utviklingen av mange virksomheters videre vekst.

Ved oppstart kunne ITTS notere seg tre driftsavtaler, i tillegg til frittstående oppdrag og etablering av ikt-løsning for et nyetablert selskap.

Mål og midler
ITTS har som mål å bli en faglig anerkjent aktør i ikt-markedet. ITTS betrakter en fleksibel og størrelsesmessig organisasjon som vesentlige konkurransefortrinn i smb-markedet, og ønsker med det å sementere et lojalt forhold til sin målgruppe og marked.


ITTS - Torgeir Støver - Haraldsgate 3 - 2815 Gjøvik - +47 911 87 084 - torgeir@itts.no

Referansekunder:
Dun & Bradstreet AS
Ait Oslo AS
Aktietrykkeriet I Tronhjem AS
Madcoil Media
Printing AS
Kontur Forlag
Digitalprintservice AS
Gamma Grafisk AS