FORSIDEN LØSNINGER FASTE AVTALER OM ITTS KONTAKT

Faste avtaler

ITTS kan tilby ulike samarbeidsavtaler; både for prosjektoppdrag og faste leveranser.

Driftskontrakter:


1. Estimert antall timer basert på en vurdering av eksisterende ikt-løsning, basert på omfang, tilstand,
     status og forretningskritisk betydning.

2. Estimert antall timer med avrop og fakturering for faktisk medgått tid.

3. Frittstående driftsoppdrag for en kortere avtalt periode, særlig under innkjøring av nye løsninger,

4. Timekonto, for små bedrifter kan kjøp av timekonto føles riktig.
     Da har man en plass og henvende seg til og vil få rapportert forbruk  etter ønske.


ITTS - Torgeir Støver - Haraldsgate 3 - 2815 Gjøvik - +47 911 87 084 - torgeir@itts.no

Referansekunder:
Dun & Bradstreet AS
Ait Oslo AS
Aktietrykkeriet I Tronhjem AS
Madcoil Media
Printing AS
Kontur Forlag
Digitalprintservice AS
Gamma Grafisk AS