FORSIDEN LØSNINGER FASTE AVTALER OM ITTS KONTAKT

Løsninger fra ITTS

ITTS retter seg mot små og mellomstore virksomheter, med de behov, krav, muligheter og begrensninger organisasjoner i denne størrelsen har. Dette nevnes spesielt, fordi smb-bedrifter i utgangspunktet står overfor en nesten "umulig" oppgave i å få oppfylt kravene til kostnadseffektivitet og nytteverdi i en marginpresset situasjon. ITTS har spesialisert seg på å finne fram til rimelige og formålstjenelige løsninger som kan vare til nytte og glede et stykke lenger enn det inneværende budsjettåret …


ITTS kan assistere deg med:

 • behovsanalyser og rådgivning
 • vurdering av forretningskritiske komponenter og driftsforhold
 • løsninger og systemkomposisjoner
 • kalkyler og budsjetter
 • leverandørforhandlinger og innkjøp
 • installasjon, implementering og igangsetting
 • oppgraderinger og utskiftninger
 • programvarelisenser
 • internett/intranett-løsninger
 • backup løsninger
 • applikasjonstilpassninger
 • maskinvare, programvare og nettverksløsninger
 • rådgivning og teknologiovervåking
 • drift og service
 • drifts- og serviceavtaler

ITTS - Torgeir Støver - Haraldsgate 3 - 2815 Gjøvik - +47 911 87 084 - torgeir@itts.no

Referansekunder:
Dun & Bradstreet AS
Ait Oslo AS
Aktietrykkeriet I Tronhjem AS
Madcoil Media
Printing AS
Kontur Forlag
Digitalprintservice AS
Gamma Grafisk AS